ประกาศ

พิมพ์

alt

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัด๙ื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี
ให้กับโรงเรียนวัดนาหนองและโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

alt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt