แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


(พ.ศ.2558-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่


อำเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)แผนพัฒนาสามปี


(พ.ศ.2558-2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่


อำเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

หน้า 36 จาก 36

36
ถัดไป
สุดท้าย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseจ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048