กำหนดประชาคมตรวจสอบพื้นที่

alt

กำหนดการประชาคมตรวจสอบพื้นที่

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข้าวนาปี ๒๕๖๖/๖๗ ตำบลดอนแร่

alt

กิจกรรมจิตอาสาวัดนาหนอง

alt

☀️ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ☀️
✨ นายสาโรจน์ มูลพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่พร้อม รองนายกบรรจง โพกาวิล
นางอำพร อุดง เลขานายก สมาชิกสภาอบต.ดอนแร่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ปลัดอบต.ดอนแร่ รองปลัดอบต.ดอนแร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลดอนแร่ พี่น้องชาวตำบลดอนแร่
คณะครูโรงเรียนวัดนาหนอง กองพลพัฒนาที่ ๑
ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเตรียมงานกฐินที่จะมีใน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ????????????
???? ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
alt
 
alt   alt
 
alt   alt

 

กิจกรรมจิตอาสาวัดทุ่งหญ้าคมบาง

alt

☀️ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ☀️
✨ นายสาโรจน์ มูลพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่พร้อม นายกฤษณะ พลอยชุม เลขานายกอบจ.ราชบุรี
รองนายกบรรจง โพกาวิล นางอำพร อุดง เลขานายก สมาชิกสภาอบต.ดอนแร่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต.ดอนแร่ รองปลัดอบต.ดอนแร่
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลดอนแร่
พี่น้องชาวตำบลดอนแร่ ร่วมกันทำความสะอาดและตัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเตรียมงานกฐินที่จะมีในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ????????????
???? ณ วัดทุ่งหญ้าคมบาง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
alt
 
alt    alt
 
alt

 

โอนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

alt

ประชุมประชาคม

alt

 
???? องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
 
✴️ เรื่อง ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลดอนแร่
 
 
alt

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 50

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 081-9814595

 


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]