แผนอัตรากำลังสามปี 2558-60

alt

แผนอัตรากำลังสามปี

พ.ศ. 2558-2560


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

กองบุญสวัสดิการตำบลดอนแร่


ความเป็นมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน

      เมื่อต้นปี 2549 โครงการชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก ได้เลือกพื้นที่ตำบลดอนแร่ ให้เป็นพื้นที่หลัก เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองได้ ตามเป้าหมายของโครงการ และจากกระบวนการเรียนรู้ แกนนำตำบลดอนแร่ได้มีโอกาสไปรับฟัง พระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จ.ตราด ในเรื่องการสร้างสวัสดิการชุมชนด้วยตนเอง โดยยึดแนวคิดการตั้งสัจจะทำบุญให้ได้ทุกวัน ออมวันละบาท แต่กลุ่มสวัสดิการชุมชน ตามแนวคิดพระอาจารย์สุบิน ปณีโต เป็นการทำต่อยอดจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน
      หลังจากนั้นแกนนำตำบลดอนแร่ ก็ได้โอกาสไปรับฟังและเรียนรู้ ดูงานการสร้างสวัสดิการชุมชนตามแนวคิดของ ครูชอบ ยอดแก้ว ที่บ้านน้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป้าหมายการก่อตั้งกลุ่มสวัสดิการเหมือนกันกับแนวคิดพระอาจารย์สุบิน คือ ครอบคลุม คุ้มครอง ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ครบวงจรชีวิต แต่มีความต่างกัน คือ ครูขอบใช้แนวคิดลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำในรูปแบบครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน ด้วยรูปแบบและแนวคิดของทั้ง 2 ปรัชญาเรื่องสวัสดิการ ทางตำบลดอนแร่ได้มีการบูรณาการแนวคิดและรูปแบบ โดยยึดแนวคิดการทำบุญวันละ 1 บาท ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต และรูปแบบการครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบล ก่อเกิดเป็นกลุ่มกองบุญสวัสดิการวันละบาท ตำบลดอนแร่

 

       ฐานศาสนา
      รูปแบบสัจจะออมวันละบาท


        ก่อตั้ง 5 ธันวาคม 2549
       สมาชิกเริ่มแรก 693 ราย
       ปัจจุบัน 2,430 ราย
       เงินทุนเริ่มแรก 22,847 บาท
       ปัจจุบัน 4,849,592.65 บาท

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


(พ.ศ.2558-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่


อำเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)แผนพัฒนาสามปี


(พ.ศ.2558-2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่


อำเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

หน้า 47 จาก 47

47
ถัดไป
สุดท้าย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048