สภาพทางสังคม อบต.ดอนแร่

ด้านการศึกษา
     โรงเรีบนระดับประถมศึกษา ได้แก่
       โรงเรียนวัดนาหนอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนแร่
       โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนแร่
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแร่
         

ด้านสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแร่
ตั้งอยู่หมู่ที่  10
       กลุ่มอสม.ตำบลดอนแร่ มีสมาชิกจำนวน  50  คน
       กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีสมาชิกจำนวน    5  คน
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
 
         

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ป้อมตำรวจประจำชุมชนตำบลดอนแร่  จำนวน  1  แห่ง
       สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  15  คน
         

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด จำนวน 2 แห่ง คือ
       วัดนาหนอง
ตั้งอยู่หมู่ที่    2  ตำบลดอนแร่
       วัดทุ่งหญ้าคมบาง ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลดอนแร่
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseจ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048