การบริการพื้นฐาน อบต.ดอนแร่

การคมนาคม
       มีถนนตัดผ่าน จำนวน ๓ สาย คือ ทางหลวงหมายเลข กจ ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ถึงบ้านไร่โคก สายวัดนาหนอง – ดอนแร่ และสายทุ่งหลวง – ดอนแร่
       ถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกและมีส่วนน้อยที่เป็นถนนลูกรัง
         

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
         

การไฟฟ้า
        อัตราการมีและใช้ไฟฟ้า 100% ทุกหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงครบหมู่บ้าน
         

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
         

การประปา
        ทุกหมู่บ้านมีประปาเข้าถึงครบหมู่บ้าน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]