ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ศิลปวัฒนธรรม/ ประเพณีที่สำคัญ/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ประเพณีสงกรานต์ (ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ)
       เข้าพรรษา/ ออกพรรษา/ ตักบาตรเทโว
       พิธีบวชนาค งานแต่ง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
       เข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
       ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
       อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไท - ยวน
       อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกทอมือ
         

ทรัพยากรธรรมชาติ
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
        ลำห้วย  จำนวน  1  แห่ง (ห้วยทับใต้)

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       คลองส่งน้ำ (เหมือง) จำนวน    2  สาย
       ฝาย จำนวน    4  สาย
       บ่อบาดาล จำนวน  19  สาย
       ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน  17  สาย

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        ดิน  สภาพโดยทั่วไปเป็นดินปนลูกรัง
        น้ำ สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ประโยชน์ ต่อพื้นที่ทำการเกษตร และการอุปโภค บริโภค


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]