เสาร์ 17 เมษายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ศิลปวัฒนธรรม/ ประเพณีที่สำคัญ/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ประเพณีสงกรานต์ (ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ)
       เข้าพรรษา/ ออกพรรษา/ ตักบาตรเทโว
       พิธีบวชนาค งานแต่ง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
       เข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
       ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
       อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไท - ยวน
       อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกทอมือ
         

ทรัพยากรธรรมชาติ
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
        ลำห้วย  จำนวน  1  แห่ง (ห้วยทับใต้)

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       คลองส่งน้ำ (เหมือง) จำนวน    2  สาย
       ฝาย จำนวน    4  สาย
       บ่อบาดาล จำนวน  19  สาย
       ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน  17  สาย

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        ดิน  สภาพโดยทั่วไปเป็นดินปนลูกรัง
        น้ำ สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ประโยชน์ ต่อพื้นที่ทำการเกษตร และการอุปโภค บริโภค


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราพยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลสลากกินแบ่งฯ


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048