คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่นายสาโรจน์  มูลพวก
นายกอบต.ดอนแร่

โทร. 081-9052394


นางบรรจง โพกาวิล
รองนายกอบต.ดอนแร่

โทร. 080-8049615

นายทวี พลอยชุม
รองนายกอบต.ดอนแร่

โทร. 081-7910668

นางอำพร  อุดง
เลขานุการนายก อบต.ดอนแร่
โทร. 080-5649351


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048