สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
นางกัญญาณัฐ ขำเลิศ
ประธานสภาอบต.ดอนแร่
 


นายคม มณีจันทร์
รองประธานสภาอบต.ดอนแร่

นส.นิตยา บัวแย้ม
เลขานุการสภาอบต.ดอนแร่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่


นายสุวิล ใจมุ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

นายชลิต ชมใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

นายวชิรพงษ์ คงทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3


นายคงเดช พาหาวงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

นายจำเรียง  ผกาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

นายสมบุญ สิทธิสร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

นายจวง สุขหอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

นางแสงรวี แววอาราม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]