เสาร์ 17 เมษายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่นายจำเรียง  ผกาแก้ว
ประธานสภาอบต.ดอนแร่บรรจง   โพกาวิล
รองประธานสภาอบต.ดอนแร่
นายชัยวัฒน์  ชาญปรีชา
เลขานุการสภาอบต.ดอนแร่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

นายนรา  พรหมขาว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายสมัน  แสงอาทิตย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นางสาวนิภา  มณีจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายบรรลือ  ชุนประวัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายสมศักดิ์  อุดง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายเสริมศิลป์  ใจมุ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายมั่น  อมดวง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นางกัญญาณัฐ  ขำเลิศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายสุรินทร์  นากาวี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายวิสัย  แก้วอ่อน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายคงเดช  พาหาวงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายอุดมศักดิ์  สวีเตียม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
นายมานพ  พลอยชุม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายสมบุญ  สิทธิสร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายมานะ  นิลศรีสนิท
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นายกุน  ชุ่มจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นางแสงรวี  แววอาราม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
นายประเสริฐ  กิจติสร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราพยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลสลากกินแบ่งฯ


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048