สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่นายจำเรียง  ผกาแก้ว
ประธานสภาอบต.ดอนแร่นายสมบุญ สิทธิสร
รองประธานสภาอบต.ดอนแร่

- ว่าง -
เลขานุการสภาอบต.ดอนแร่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่


นายสุวิล ใจมุ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

นายชลิต ชมใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

นายวชิรพงษ์ คงทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

นายคม มณีจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

นางกัญญาณัฐ ขำเลิศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

นายคงเดช พาหาวงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

นายจวง สุขหอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

นางแสงรวี แววอาราม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseจ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048