บุคลากรสำนักปลัด อบต.ดอนแร่นางนาถนภา ป้อมน้อย
หัวหน้าสำนักปลัดนายทวีป จันทร์จุฬาลักษณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ภรภัทร อินทร์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกสรวิชญ์ สระเกตุ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

น.ส.นารีญา อาดจร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 


นางสมใจ ดวงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


 


นายโชติพัฒน์ โสดยวง
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

น.ส.มณฑิรา การะเกตุ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายวิศรุต  ศิริวงศ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายพนม เอี่ยมทราย
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
 

นายอุดม ดาวเรือง
คนงานทั่วไป

นายจรัส ชมใจ
คนงานทั่วไป

นายมนัส บุญช่วย
คนงานทั่วไป
 
นายวิเชียร กลัดแพ
ยาม
 


นายเสริม แสงจันทร์แจ้ง
จ้างเหมาบริการ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]