เสาร์ 17 เมษายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนแร่นายชัยวัฒน์  ชาญปรีชา
ปลัดอบต.ดอนแร่นายเสนีย์  ภูละมุล
รองปลัดอบต.ดอนแร่นายรัฐพงศ์  เต็งเจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวเฉลิมวดี  หลงสมบุญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนทรี  ใจพันธ์ุ
นักพัฒนาชุมชน
นายกานต์กวินท์  ทิพสร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางดารา  จำดวง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสมใจ ดวงจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายโชติพัฒน์ โสดยวง
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
น.ส.มณฑิรา การะเกตุ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายวิศรุต  ศิริวงศ์
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายเสริม แสงจันทร์แจ้ง
คนงานทั่วไป
นางพรลภัส อารมณ์
คนงานทั่วไป
นายวิเชียร กลัดแพ
ยาม
นายอุดม ดาวเรือง
คนงานทั่วไป
นายนิน สิทธิสร
คนงานทั่วไป

นายญาณพัฒน์ นามแก้ว
คนงานทั่วไป
นายพนม เอี่ยมทราย
คนงานทั่วไป
นายจรัส ชมใจ
คนงานทั่วไป
นายมนัส บุญช่วย
คนงานทั่วไป


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราพยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลสลากกินแบ่งฯ


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048