โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

alt

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048