บุคลากรกองคลัง อบต.ดอนแร่


นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.อรุณี  แสงมณี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

น.ส.สุทธาวัลย์ เหล่ามา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมัณฑนา  กิจติสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชึ
 

นางสาวณัชชา  ปุริพรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048