หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดอนแร่นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 066-1491951


นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951


นางนาถนภา ป้อมน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพัชรี โคยะพันธุ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048