หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดอนแร่จ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรัฐพล นิสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสันติภัทร  พรหมชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseจ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048