หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดอนแร่นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 066-1491951นส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951


นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางนาราภัคร พรหมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรัฐพล นิสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสันติภัทร  พรหมชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048