ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแร่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โอนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 4) อบต.ดอนแร่ 9
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓) อบต.ดอนแร่ 19
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบนดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 27
4 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ดอนแร่ 22
5 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) อบต.ดอนแร่ 15
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) อบต.ดอนแร่ 15
7 รับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 302
8 ประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๔ อบต.ดอนแร่ 32
9 ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ปี 67 อบต.ดอนแร่ 22
10 สวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 20
11 การโอนงบประมาณครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 อบต.ดอนแร่ 27
12 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 30
13 การปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 49
14 ผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ อบต.ดอนแร่ 29
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 33
16 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.ดอนแร่ 28
17 ข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ดอนแร่ 25
18 กำหนดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ อบต.ดอนแร่ 24
19 กิจกรรมจิตอาสาวัดนาหนอง อบต.ดอนแร่ 25
20 โอนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 อบต.ดอนแร่ 27
21 ประชุมประชาคม อบต.ดอนแร่ 23
22 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ดอนแร่ 24
23 การจัดตั้งศูนย์บริการ อบต.ดอนแร่ 45
24 กิจกรรมจิตอาสาวัดทุ่งหญ้าคมบาง อบต.ดอนแร่ 23
25 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ อบต.ดอนแร่ 62
26 แก้ไขคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย อบต.ดอนแร่ 29
27 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี66 อบต.ดอนแร่ 45
28 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ดอนแร่ 57
29 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน อบต.ดอนแร่ 26
30 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน อบต.ดอนแร่ 23

หน้า 1 จาก 15

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 081-9814595

 


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]