กฎหมายและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อบต.ดอนแร่ 51
2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อบต.ดอนแร่ 51
3 พรบ.สภาตำบล อบต.ดอนแร่ 47
4 พรบ.บำเหน็จบำนาญ อบต.ดอนแร่ 46
5 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบต.ดอนแร่ 48
6 พรก.เดินทางไปราชการ อบต.ดอนแร่ 51
7 การรักษาความลับของราชการ อบต.ดอนแร่ 48
8 การบริหารบ้านเมืองกรณีฉุกเฉิน อบต.ดอนแร่ 46

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ดอนแร่

โทร. 066-1491951 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048