ITA องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 ของ อบต ดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 49
2 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย อบต.ดอนแร่ 51
3 นโยบายไม่รับของขวัยหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ อบต.ดอนแร่ 45
4 นโยบายไม่รับของขวัญ อบต.ดอนแร่ 59
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 อบต.ดอนแร่ 63
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.ดอนแร่ 99
7 แผนการพัฒนาบุคลากร อบต.ดอนแร่ 90
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดอนแร่ 151
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. 2562 – 2564) อบต.ดอนแร่ 103
10 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดอนแร่ 93

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]