ITA องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 ของ อบต ดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 11
2 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย อบต.ดอนแร่ 21
3 นโยบายไม่รับของขวัยหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ อบต.ดอนแร่ 16
4 นโยบายไม่รับของขวัญ อบต.ดอนแร่ 33
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 อบต.ดอนแร่ 37
6 โครงสร้าง อบต.ดอนแร่ อบต.ดอนแร่ 69
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.ดอนแร่ 74
8 แผนการพัฒนาบุคลากร อบต.ดอนแร่ 62
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดอนแร่ 115
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. 2562 – 2564) อบต.ดอนแร่ 65

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 081-9814595

 


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]