มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 36
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 9
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม อบต.ดอนแร่ 73
4 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนแร่ 71
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน อบต.ดอนแร่ 65
6 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัตืหน้าที่ อบต.ดอนแร่ 63
7 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อบต.ดอนแร่ 56
8 มาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 อบต.ดอนแร่ 62
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.ดอนแร่ 56

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]