การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่1

alt

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1

การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

alt

กำหนดฉีดวัคซีนป้องพิษสุนัขบ้า

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

alt

alt

 

การหยุดส่งน้ำฤดูแล้ง

alt

การหยุดส่งน้ำฤดูแล้ง ประจำปี 2564/2565 และเริ่มส่งน้ำฤดูฝน (นาปี) ปี 2565

alt

alt

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานสาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย

alt

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานสาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย

เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาขนอย่างทั่วถึง อำเภอเมืองราชบุรี

alt

alt

ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

alt

ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลัง"

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565  ณ อาคารรัฐสภา

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048