ประกาศจังหวัดราชบุรี

alt

ประกาศจังหวัดราชบุรี

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก

******************************

alt

alt

 

 

คำสั่งจังหวัดราชบุรี

alt

ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง

...ที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก...

********************************************************

alt

alt

ประกาศจังหวัดราชบุรี

alt

ขอความร่วมมือประชาชน....

งดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก...

alt

alt

 

ประกาศ

alt

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561-2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

altalt

ประกาศ

alt

ประกาศใช้บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

alt

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048