ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา

โครงการพาณิชย์...ลดราคา !!!!

ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

alt

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

alt

รายงานผล


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

alt

alt

ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ

ปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

"ธงไตรรงค์  ธำรงไทย"

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseจ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048