การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ

alt

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ  จำนวนวันมา  จำนวนครั้งการขาดราชการ  การมาสายเพื่อ

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเพิ่มค่าจ้างให้กับลุกจ้างประจำและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗

alt

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน

alt

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน

☀️ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ☀️

????นายสาโรจน์ มูลพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
พร้อมรองนายกบรรจง โพกาวิล นางอำพร อุดง เลขานายก และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาและวางแผนงานพัฒนาต่อไป ❤️✅
***************************
 
alt
 
alt  alt

 

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในพื้นที่ตำบลดอนแร่

alt

???? วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ????
????องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในพื้นที่ตำบลดอนแร่
????โดยมีนายสาโรจน์ มูลพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.ดอนแร่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พลตรีพนาเวศ จันทรังษี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทาน13 จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ผู้นำชุมชนตำบลดอนแร่ มาร่วมประชุมในครั้งนี้
เพื่อปรึกษาหารือการจัดการระบบน้ำในพื้นที่ตำบลดอนแร่  ????????
???? ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ????
alt
 
alt  alt
 
alt

 

มอบเงินสนับสนุนกีฬาสี

alt

 
☀️ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ☀️
นายสาโรจน์ มูลพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
พร้อมรองนายกบรรจง โพกาวิล นางอำพร อุดง เลขานายก
สมาชิกสภาอบต.ดอนแร่ และรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดอบต.ดอนแร่
ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกีฬาสีให้กับโรงเรียนวัดนาหนอง ????????❤
????✨ ณ โรงเรียนวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
alt
 

 

โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

alt

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ได้จัดโครงการโครงการวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่
และได้รู้ถึงความยากลำบากของแม่ว่าการเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นคนดีในสังคม นั้น
แม่ต้องเอาใจใส่ด้วยความรักความห่วงใย????
✨โดยมีนายสาโรจน์ มูลพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่เป็นประธานเปิดโครงการ
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาและรองประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ดอนแร่
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วนราชการ
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองของเด็กๆเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
พร้อมทั้งมีการแสดงของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีการมอบรางวัลให้กับเด็กๆอีกด้วย ????
✨???? ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่????
alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]