การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเบียก

alt

การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก

ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทสไทย

alt

Attachments:
Download this file (CCF06102565_0006.pdf)CCF06102565_0006.pdf[ ]2625 Kb

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น ศชร

ศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร) จ.ราชบุรี

เวลาราชการ

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

นอกเวลาราชการ/วันหยุด

ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี อ.วัดเพลง

โทร. สายด่วน 1300 (ราชบุรี) สายด่วน 1663 (ส่วนกลาง)

alt

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

เปิดการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รุ่นที่ 132 ปีการศึกษา 2565

alt

alt

Attachments:
Download this file (CCF30092565.pdf)CCF30092565.pdf[ ]3343 Kb

กำหนดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลดอนแร่

alt

ไม่รับซื้อทองแดง

--ประชาสัมพันธ์--

การไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

alt

 

Attachments:
Download this file (11111122.pdf)11111122.pdf[ ]3088 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseจ่าเอกสุเทพ เพชรธรรมรัฐ
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร. 082-2452865


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048