ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับทุจริตการสอบ

alt

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับทุจริตการสอบ

alt

alt

alt

 

 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

alt

ประกาศ การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

alt

alt

แอปพลิเคชั่น Civic Education

alt

แอปพลิเคชั่น Civic Education

เพื่อใช้สื่อสารสนเทศในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่ประชาชน

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบ IOS และ Android ครับ

alt

alt

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย(1)

alt

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย(1)

alt

altalt

QR Cord แอปพลิเคชั่น พ้นภัย

alt

QR Code แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"

เพื่อเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมในการแจ้งภัยและ

ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

ติดอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าอบต. นะครับ มาแสกนโหลดได้เลยนะครับ

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048