การจัดตั้งศูนย์บริการ

alt

แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)

alt

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่

alt

คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

alt

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

alt

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]