โครงการประกันข้าวนาปี

alt

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวนาปี

ปีการผลิต  2564

alt

altalt

ประชาสัมพันธ์

alt

การขยายเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

alt

alt

alt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

จัดสถานที่รับลงทะเบียนฉีดวัคซีน

alt

ขอความร่วมมือในการจัดสถานที่รับลงทะเบียนฉีดวัคซีน

alt

altaltaltaltaltaltalt

แจ้งปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ.2564

alt

แจ้งปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  พ.ศ.2564

และแบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt

alt

alt

alt

alt

คำสั่งจังหวัดราชบุรี

alt

คำสั่งจังหวัดราชบุรี

ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง

ที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

******************************

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048