โอนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 4)

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)

***********************

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบนดอนแร่

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓)

************************************

alt

 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

alt

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

alt

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

alt

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]