ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย

alt

ประชาสัมพันธ์...

alt

การเริ่มฤดูฝนของประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน พ.ศ. 2565

alt

การเริ่มฤดูฝนของประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน พ.ศ. 2565

alt

alt

alt

กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

alt

กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

alt

alt

ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร

alt

ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร

alt

alt

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseนส.ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ดอนแร่


 
QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048