แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

alt

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

alt

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

alt

 

 

รับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

alt

ประกาศ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

กำหนดให้การประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  เมื่อมีมติแล้วรับรองแล้ว

ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศในที่เปิดเผย 

 

alt

ประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๔

alt

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่  ๑๒  ธันวาคม  เวลา  ๑o.oo น.

alt

ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ปี 67

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


นส.นิตยา บัวแย้ม
ปลัดอบต.ดอนแร่
โทร.
032-207048

 
 


QR Code
อบต.ดอนแร่

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3220-7048
ปิดหน้าต่างนี้ [X]